1. <acronym id="bue09"></acronym>

   <object id="bue09"><nobr id="bue09"><dl id="bue09"></dl></nobr></object><pre id="bue09"><del id="bue09"></del></pre><pre id="bue09"><strong id="bue09"></strong></pre>
   <pre id="bue09"></pre>
  2.   充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求! 

   南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.thecomedyplayhouse.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!

   STS-SAEAE軽量作業(yè)臺
   型號:CK系列
   品牌:株式會(huì )社サカエ(STS-SAKAE)
   產(chǎn)品說(shuō)明

    

   品番

   質(zhì)量(kg)


    

   間口奧行高さH(mm)

   材質(zhì)(天板表面)
    

   CK-096S

   26

   グリーン

   900×600×740

   スチール

   CK-097S

   29

   グリーン

   900×750×740

   スチール

   CK-126S

   31

   グリーン

   1200×600×740

   スチール

   CK-127S

   34

   グリーン

   1200×750×740

   スチール

   CK-156S

   38

   グリーン

   1500×600×740

   スチール

   CK-157S

   40

   グリーン

   1500×750×740

   スチール

   CK-186S

   44

   グリーン

   1800×600×740

   スチール

   CK-187S

   46

   グリーン

   1800×750×740

   スチール

   CK-189S

   51

   グリーン

   1800×900×740

   スチール

   CK-096SI

   26

   アイボリー

   900×600×740

   スチール

   CK-097SI

   29

   アイボリー

   900×750×740

   スチール

   CK-126SI

   31

   アイボリー

   1200×600×740

   スチール

   CK-127SI

   34

   アイボリー

   1200×750×740

   スチール

   CK-156SI

   38

   アイボリー

   1500×600×740

   スチール

   CK-186PI

   28

   アイボリー

   1800×600×740

   ポリエステル

   CK-157SI

   40

   アイボリー

   1500×750×740

   スチール

   CK-186SI

   44

   アイボリー

   1800×600×740

   スチール

   CK-187SI

   46

   アイボリー

   1800×750×740

   スチール

   CK-189SI

   51

   アイボリー

   1800×900×740

   スチール

    

   グリーン購入法適合一覧
   01作業(yè)臺 - 軽量作業(yè)臺CKタイプ
   商品コード 適合品 適合品移行中 準備中
   CK126FR  
   CK127FR  
   CK186FR  
   CK187FR  
   CK189FR  
   CK126SR  
   CK127SR  
   CK186SR  
   CK187SR  
   CK189SR  
   CK126PR  
   CK127PR  
   CK186PR  
   CK187PR  
   CK189PR  
   CK126FRI  
   CK127FRI  
   CK186FRI  
   CK187FRI  
   CK189FRI  
   CK126SRI  
   CK127SRI  
   CK186SRI  
   CK187SRI  
   CK189SRI  
   CK126PRI  
   CK127PRI  
   CK186PRI  
   CK187PRI  
   CK189PRI  
   CK096F  
   CK126F  
   CK127F  
   CK156F  
   CK157F  
   CK186F  
   CK187F  
   CK189F  
   CKA096F  
   CKA126F  
   CKA127F  
   CKA156F  
   CKA157F  
   CKA186F  
   CKA187F  
   CKA189F  
   CKB096F  
   CKB126F  
   CKB127F  
   CKB156F  
   CKB157F  
   CKB186F  
   CKB187F  
   CKB189F  
   CKC096F  
   CKC126F  
   CKC127F  
   CKC156F  
   CKC157F  
   CKC186F  
   CKC187F  
   CKC189F  
   CK096S  
   CK126S  
   CK127S  
   CK156S  
   CK157S  
   CK186S  
   CK187S  
   CK189S  
   CK097S  
   CKA096S  
   CKA126S  
   CKA127S  
   CKA156S  
   CKA157S  
   CKA186S  
   CKA187S  
   CKA189S  
   CKA097S  
   CKB096S  
   CKB126S  
   CKB127S  
   CKB156S  
   CKB157S  
   CKB186S  
   CKB187S  
   CKB189S  
   CKB097S  
   CKC096S  
   CKC126S  
   CKC127S  
   CKC156S  
   CKC157S  
   CKC186S  
   CKC187S  
   CKC189S  
   CKC097S  
   CK096P  
   CK126P  
   CK127P  
   CK156P  
   CK157P  
   CK186P  
   CK187P  
   CK189P  
   CK097P  
   CKA096P  
   CKA126P  
   CKA127P  
   CKA156P  
   CKA157P  
   CKA186P  
   CKA187P  
   CKA189P  
   CKA097P  
   CKB096P  
   CKB126P  
   CKB127P  
   CKB156P  
   CKB157P  
   CKB186P  
   CKB187P  
   CKB189P  
   CKB097P  
   CKC096P  
   CKC126P  
   CKC127P  
   CKC156P  
   CKC157P  
   CKC186P  
   CKC187P  
   CKC189P  
   CKC097P  
   CKD126F  
   CKD127F  
   CKD156F  
   CKD157F  
   CKD186F  
   CKD187F  
   CKD189F  
   CKD126S  
   CKD127S  
   CKD156S  
   CKD157S  
   CKD186S  
   CKD187S  
   CKD189S  
   CKD126P  
   CKD127P  
   CKD156P  
   CKD157P  
   CKD186P  
   CKD187P  
   CKD189P  
   CK096SI  
   CK126SI  
   CK127SI  
   CK156SI  
   CK157SI  
   CK186SI  
   CK187SI  
   CK189SI  
   CK097SI  
   CKA096SI  
   CKA126SI  
   CKA127SI  
   CKA156SI  
   CKA157SI  
   CKA186SI  
   CKA187SI  
   CKA189SI  
   CKA097SI  
   CKB096SI  
   CKB126SI  
   CKB127SI  
   CKB156SI  
   CKB157SI  
   CKB186SI  
   CKB187SI  
   CKB189SI  
   CKB097SI  
   CKC096SI  
   CKC126SI  
   CKC127SI  
   CKC156SI  
   CKC157SI  
   CKC186SI  
   CKC187SI  
   CKC189SI  
   CKC097SI  
   CK096PI  
   CK126PI  
   CK127PI  
   CK156PI  
   CK157PI  
   CK186PI  
   CK187PI  
   CK189PI  
   CK097PI  
   CKA096PI  
   CKA126PI  
   CKA127PI  
   CKA156PI  
   CKA157PI  
   CKA186PI  
   CKA187PI  
   CKA189PI  
   CKA097PI  
   CKB096PI  
   CKB126PI  
   CKB127PI  
   CKB156PI  
   CKB157PI  
   CKB186PI  
   CKB187PI  
   CKB189PI  
   CKB097PI  
   CKC096PI  
   CKC126PI  
   CKC127PI  
   CKC156PI  
   CKC157PI  
   CKC186PI  
   CKC187PI  
   CKC189PI  
   CKC097PI  
   CKD126FIG  
   CKD127FIG  
   CKD156FIG  
   CKD157FIG  
   CKD186FIG  
   CKD187FIG  
   CKD189FIG  
   CKD126SI  
   CKD127SI  
   CKD156SI  
   CKD157SI  
   CKD186SI  
   CKD187SI  
   CKD189SI  
   CKD126PI  
   CKD127PI  
   CKD156PI  
   CKD157PI  
   CKD186PI  
   CKD187PI  
   CKD189PI  
   CK097F  
   CKA097F  
   CKB097F  
   CKC097F  
   CK097FIG  
   CKA097FIG  
   CKB097FIG  
   CKC097FIG  
   CK096FIG  
   CK126FIG  
   CK127FIG  
   CK156FIG  
   CK157FIG  
   CK186FIG  
   CK187FIG  
   CK189FIG  
   CKA096FIG  
   CKA126FIG  
   CKA127FIG  
   CKA156FIG  
   CKA157FIG  
   CKA186FIG  
   CKA187FIG  
   CKA189FIG  
   CKB096FIG  
   CKB126FIG  
   CKB127FIG  
   CKB156FIG  
   CKB157FIG  
   CKB186FIG  
   CKB187FIG  
   CKB189FIG  
   CKC096FIG  
   CKC126FIG  
   CKC127FIG  
   CKC156FIG  
   CKC157FIG  
   CKC186FIG  
   CKC187FIG  
   CKC189FIG  

   サカエ

   軽量作業(yè)臺 CKタイプ

   軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ 軽量作業(yè)臺 CKタイプ サカエ  

    

   軽量作業(yè)臺 CKタイプ   
   ●特長(cháng): 

   品番

   質(zhì)量(kg)    

   間口奧行高さH(mm)

   CK-096F

   22

   グリーン

   900×600×740

   CK-097F

   24

   グリーン

   900×750×740

   CK-126F

   25

   グリーン

   1200×600×740

   CK-127F

   27

   グリーン

   1200×750×740

   CK-156F

   29

   グリーン

   1500×600×740

   CK-157F

   32

   グリーン

   1500×750×740

   CK-186F

   32

   グリーン

   1800×600×740

   CK-187F

   35

   グリーン

   1800×750×740

   CK-189F

   39

   グリーン

   1800×900×740

   CK-096FIG

   22

   アイボリー

   900×600×740

   CK-097FIG

   24

   アイボリー

   900×750×740

   CK-126FIG

   25

   アイボリー

   1200×600×740

   CK-127FIG

   27

   アイボリー

   1200×750×740

   CK-156FIG

   29

   アイボリー

   1500×600×740

   CK-157FIG

   32

   アイボリー

   1500×750×740

   CK-186FIG

   32

   アイボリー

   1800×600×740

   CK-187FIG

   35

   アイボリー

   1800×750×740

   CK-189FIG

   39

   アイボリー

    

   本體折りたたみ機構により不要時(shí)コンパクトに収納できます。
   本體は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。  

    

   ●仕様: 
   組み立て式
   角パイプ
   折りたたみ  

    

   ●均等耐荷重(㎏): 
   300  
   ●材質(zhì)(天板表面): 
   サカエリューム  
   ●塗裝: 
   粉體塗裝  
   ●內容量: 
   1臺  
   用戶(hù)評論 我來(lái)說(shuō)兩句(?)
   標題
   內容
   暫無(wú)評論!

    

    

   欧美亚洲另类色图,91精品免费不卡在线观看,色八区,国产91精品在线播放